„Řekni mi něco a já to zapomenu… Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat…
Dovol mi, abych to prožil a já to budu vnímat a chápat po celý život.“ 
Jan Amos Komenský

 

Hudba je řeč, která je všem společná - učí myslet srdcem a cítit duší.

 

Moudrost výše uvedených slov bych ráda svým konáním proměňovala ve skutky, a proto s nadšením a odhodláním připravuji hudební i výtvarné projekty, jejichž prostřednictvím se snažím malým i velkým divákům zprostředkovat chvíle naplněné výpravami do světa hudby a umění. S radostí uvítám i Vás na svých cestách do kouzelného a rozmanitého světa plného muzicírování, sdílené radosti i nenásilného objevování krás kolem nás…