Portrét

Vystudovala jsem nejprve textilní výtvarnictví na SPŠT v Brně a ve zvoleném oboru jsem jako desinatér nábytkových a dekoračních textilií několik let pracovala v Design studiu v Liberci. Okouzlení klasickou hudbou však postupně dozrálo k rozhodnutí dozvědět se o tomto uměleckém oboru i „něco víc“, a tak jsem rovněž absolventem Konzervatoře v Teplicích – oboru operní zpěv, kde jsem studovala u prof. Alexandra Proklova. Své hudební vzdělání jsem průběžně ještě doplňovala studiem na Mezinárodní škole staré hudby ve Valticích na Moravě, kde jsem působila ve třídách Poppy Holden, Jarmily Chaloupkové či Jiřího Kotouče.

Téměř jedno desetiletí jsem vyučovala současně na výtvarném i hudebním oboru ZUŠ. Snaha zkombinovat mé výtvarné i hudební vzdělání nakonec vykrystalizovala v odhodlání vypravit se na cestu přípravy vlastních hudebně-výtvarných projektů zaměřených na děti předškolního i školního věku i vlastních koncertních programů pro veřejnost.

 V současné době se věnuji nejen koncertní činnosti – především v oblasti staré hudby, ale nezavrhuji ani „lehčí“ žánr, což dokazuje např. také moje nynější spolupráce s Hudebním divadlem v  Karlíně v Praze. A k tomu všemu ve volném čase maluji a hraji divadlo, připravuji kulturní akce pro veřejnost a stále se raduji ze všech aktivit, které dělají – nejenom mě, život zajímavějším a pestřejším….