Rozvoj  hudebně – pohybových schopností a tvořivosti je vklad, který mohou děti všeho věku úročit po celý život. Cílem nabízených hudebních pořadů je tedy prostřednictvím společného zpěvu, rytmických i intonačních cvičení, poslechu vážné hudby a dalších prožitků rozvíjet u dětí smysl pro vnímání hudby i její vlastní interpretaci.


Společně s dětmi prožijeme 45 minut ve společnosti hudby, zazpíváme si známé lidové písničky, ale také je spolu doprovodíme vlastní hrou na „tělo“ případně i jednoduché rytmické nástroje – i ty netradiční, vyrobené např. ze skořápek ořechů, PET lahví a dalších dostupných materiálů. Doprovodná intonační, dechová, deklamační a rytmická cvičení jsou doplněna také sekundárním poslechem ukázek vážné hudby. Během pořadu se tak střídá část aktivní – společné muzicírování, s odpočinkovoupohádka realizovaná plošnými loutkami a podpořená klasickou hudbou.Inspirací pro tyto hudební pořady je dílo Ilji Hurníka, který ve své tvorbě ukazuje, jak lze zábavnou formou hledat i pro nejmenší děti cesty k různým hudebním formám a vychovávat je k aktivnímu vnímání hudby i vlastnímu muzicírování.

Pořady jsou metodicky vhodné pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. tříd ZŠ.

(Ze zkušenosti mohu potvrdit, že hudební pořady bez problémů zvládají i nejmladší děti z mateřských škol.)

Pokud je počítáno s počtem přesahujícím 70 dětí na produkci, pak doporučuji uspořádat dvě po sobě jdoucí představení.

Cena představení do 30 dětí fixně 1350Kč, nad 30 dětí 45Kč na dítě (cena je včetně dopravy).

Představení realizuji přímo ve školkách. Prostor potřebný pro postavení divadla je přibližně 3x2m. Pro děti je ideální uspořádat sezení v řadách- jako v klasickém divadle, pouze mezi řadami je třeba počítat s trochu větším prostorem pro mé procházení při rozdávání nástrojů a pro pohybová cvičení, která jsou do pořadů zařazena. (Vskutku jen na dětský krok vpřed a vzad – není potřeba více…)Nedoporučuji nechávat děti sedět přímo na zemi – muzicírování je pak pro ně v mnohém náročnější, dechová a rytmická cvičení nelze provádět optimálně, během zpívání se při sezení na zemi dětem hůře pracuje s dechem…

Pořady jsou uváděny převážně v Libereckém, Ústeckém a Královéhradeckém kraji.