Při přípravě a realizaci koncertních projektů spolupracuji s hudebníky – převážně absolventy Konzervatoře v Teplicích, kteří jsou nejenom výbornými muzikanty, ale zároveň jsou také vynikajícími pedagogy na hudebně zaměřených školách – ZUŠ či Konzervatoři. Koncertní programy jsou sestaveny tak, aby se daly realizovat jak v sakrálních stavbách, tak i v koncertních síních i komorním prostředí muzeí či galerií.  Koncerty lze, s výjimkou Pergolesiho díla Stabat Mater, po drobných dramaturgických úpravách realizovat také jako koncerty adventní.

CD Ave MariaCena koncertu se odvíjí od počtu přítomných muzikantů a výše cestovného. “Základní sestavu“ zahrnující zpěv a doprovodný nástroj lze rozšířit a zpestřit také o hráče na nástroje dechové – hoboj, zobcové flétny, příčná flétna, případně lze zajistit komorní orchestr…..

V roce 2010 jsem ve spolupráci s varhaníkem Jiřím Chlumem nazpívala CD Ave Maria, které vydalo Karmelitánské nakladatelství. Výše uvedené CD lze zaslat na dobírku na základě objednávky prostřednictvím kontaktního emailu uvedeného na těchto webových stránkách. Cena CD včetně poštovného a balného je 250Kč.


Hudební ukázky

Antonín Dvořák – Ave Maria
Sefardská píseň – Durme, Durme 

Koncert duchovní hudby

V koncertním programu jsou zařazena duchovní díla z období baroka, klasicismu, romantismu i skladby hudebních tvůrců 20. století.

| varhany a zpěv |


Stabat Mater

Jímavá slova vyjadřující bolest matky nad ztrátou syna se stala inspirací pro četné skladatele v celém průběhu historie od 13. století do současné doby. Pergolesi zkomponoval toto své vrcholné dílo pro soprán, alt a orchestr na objednávku neapolského chrámu sv. Luigi di Palazzo v čase, kdy sám onemocněl tuberkulozou a uchýlil se do františkánského kláštera v Puzzoli. Právě zde složil – prakticky na smrtelném loži, Stabat mater, skladbu, do níž nesmazatelně vtiskl svůj hudební odkaz. Pergolesiho dílo je uváděno v „komorním provedení“ soprán, alt a varhany ( případně klavír) nejen v čase velikonočním…

Giovanni Batista Pergolesi (1710 – 1736)


Písně ve staletích

Pořad vznikl ve spolupráci s kytaristkou Věrou Párysovou, absolventkou Konzervatoře v Teplicích a aktivní účastnici Mezinárodní školy staré hudby ve Valticích na Moravě, kde studovala ve třídě loutnisty Briana Wrighta. Písně renesance, baroka, klasicismu a romantismu jsou doprovázeny nejen na klasickou kytaru, ale také na loutnu či citeru. V rámci koncertu zazní písně G. Gastoldiho, J. Dowlanda, A. Michny Otradovic, W. A Mozarta, M. Giulianiho, F. Schuberta a dalších skladatelů…

| loutna, kytara a zpěv |


Biblické písně

Biblické písně jsou cyklem deseti zpěvů pro sólový hlas s průvodem klavíru na texty z Knihy žalmů v překladu Bible Kralické. Přestože celý cyklus zkomponoval Dvořák během tří týdnů, jsou písně prosycené opravdovou zbožností a vírou. V textech je obsažena velká moudrost v názorech na smysl života a důraz na duchovní potřeby člověka. Dvořák se dokázal skvěle ztotožnit s myšlenkami biblických veršů a přetvořil je v hudební projev stejně prostý a hluboký jako jsou verše samy.

Antonín Dvořák  (1841 – 1904)


V hudbě život čechů

Komponovaný pořad o životě a díle českého hudebního skladatele Bedřicha Smetany, v jehož průběhu zazní celá řada klavírních skladeb i písní a árií z jeho bohatého díla a diváci si rovněž připomenou prostřednictvím průvodního slova celou řadou zajímavých informací ze života tohoto umělce. A protože byl Smetana kromě jiného i vynikajícím tanečníkem, obohatili jsme pořad nejen interpretací několika jeho slavných polek, ale také i rekonstrukcí dobové choreografie tohoto tance, na jejímž nastudování jsme spolupracovali se členy skupiny historického tance Villanella z Liberce.
| klavír, zpěv, tanec |

Mariánské hudební rozjímání

Pořad, v němž mají diváci možnost posoudit, jak si s kompozicí nejznámější mariánské modlitby poradili ve svém díle hudební skladatelé napříč staletími od baroka po současnost. Kromě skladby Ave Maria od G. Cacciniho, W. A Mozarta, Ch. Gounoda, F. Schuberta, A. Dvořáka a mnohých dalších autorů zazní také díla M. A. Charpantiera, J. Clarka a
J. S. Bacha interpretovaná na hoboj či zobcové flétny.
| varhany nebo klavír, zpěv, hoboj, zobcové flétny |