Výtvarná díla jsou velkou měrou ovlivněna studijním zaměřením vystudovaného oboru, kterým je v mém případě textilní výtvarnictví. Obrazy malované na plátně jsou inspirovány vlastními návrhy na nábytkové a dekorační textilie. Důraz je kladen na vyváženost užitých tvarů a barev. Touha po harmonii se nepřímo promítá i do výběru užitého rozměru jednotlivých obrazů.  Jedná se o čtverce o velikosti 50×50 cm. Veškerá výtvarná díla je možno zakoupit. Kromě klasicky malovaných obrazů se věnuji také tkaní gobelínů z vlněných přízí.

 

Zároveň navrhuji a zpracovávám dekorace a loutky, které využívám při realizaci vlastních hudebních pořadů určených dětem předškolního a mladšího školního věku.

CENÍK