„Řekni mi něco a já to zapomenu… Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat…
Dovol mi, abych to prožil a já to budu vnímat a chápat po celý život.“ 
Jan Amos Komenský

 

Hudba je řeč, která je všem společná - učí myslet srdcem a cítit duší.

 

Moudrost výše uvedených slov bych ráda svým konáním proměňovala ve skutky, a proto s nadšením a odhodláním připravuji hudební i výtvarné projekty, jejichž prostřednictvím se snažím malým i velkým divákům zprostředkovat chvíle naplněné výpravami do světa hudby a umění. S radostí uvítám i Vás na svých cestách do kouzelného a rozmanitého světa plného muzicírování, sdílené radosti i nenásilného objevování krás kolem nás…

Portrét

Vystudovala jsem nejprve textilní výtvarnictví na SPŠT v Brně a ve zvoleném oboru jsem jako desinatér nábytkových a dekoračních textilií několik let pracovala v Design studiu v Liberci. Okouzlení klasickou hudbou však postupně dozrálo k rozhodnutí dozvědět se o tomto uměleckém oboru i „něco víc“, a tak jsem rovněž absolventem Konzervatoře v Teplicích – oboru operní zpěv, kde jsem studovala u prof. Alexandra Proklova. Své hudební vzdělání jsem průběžně ještě doplňovala studiem na Mezinárodní škole staré hudby ve Valticích na Moravě, kde jsem působila ve třídách Poppy Holden, Jarmily Chaloupkové či Jiřího Kotouče.

Téměř jedno desetiletí jsem vyučovala současně na výtvarném i hudebním oboru ZUŠ. Snaha zkombinovat mé výtvarné i hudební vzdělání nakonec vykrystalizovala v odhodlání vypravit se na cestu přípravy vlastních hudebně-výtvarných projektů zaměřených na děti předškolního i školního věku i vlastních koncertních programů pro veřejnost.

 V současné době se věnuji nejen koncertní činnosti – především v oblasti staré hudby, ale nezavrhuji ani „lehčí“ žánr, což dokazuje např. také moje nynější spolupráce s Hudebním divadlem v  Karlíně v Praze. A k tomu všemu ve volném čase maluji a hraji divadlo, připravuji kulturní akce pro veřejnost a stále se raduji ze všech aktivit, které dělají – nejenom mě, život zajímavějším a pestřejším….
This is an example of a HTML caption with a link.

Rozvoj  hudebně – pohybových schopností a tvořivosti je vklad, který mohou děti všeho věku úročit po celý život. Cílem nabízených hudebních pořadů je tedy prostřednictvím společného zpěvu, rytmických i intonačních cvičení, poslechu vážné hudby a dalších prožitků rozvíjet u dětí smysl pro vnímání hudby i její vlastní interpretaci.
Více informací >

Při přípravě a realizaci koncertních projektů spolupracuji s hudebníky – převážně absolventy Konzervatoře v Teplicích, kteří jsou nejenom výbornými muzikanty, ale zároveň jsou také vynikajícími pedagogy na hudebně zaměřených školách – ZUŠ či Konzervatoři. Koncertní programy jsou sestaveny tak, aby se daly realizovat jak v sakrálních stavbách, tak i v koncertních síních i komorním prostředí muzeí či galerií.  Koncerty lze, s výjimkou Pergolesiho díla Stabat Mater, po drobných dramaturgických úpravách realizovat také jako koncerty adventní. Více informací >

Výtvarná díla jsou velkou měrou ovlivněna studijním zaměřením vystudovaného oboru, kterým je v mém případě textilní výtvarnictví. Obrazy malované na plátně jsou inspirovány vlastními návrhy na nábytkové a dekorační textilie. Důraz je kladen na vyváženost užitých tvarů a barev. Touha po harmonii se nepřímo promítá i do výběru užitého rozměru jednotlivých obrazů.  Jedná se o čtverce o velikosti 50×50 cm. Veškerá výtvarná díla je možno zakoupit. Kromě klasicky malovaných obrazů se věnuji také tkaní gobelínů z vlněných přízí.

Více informací >

  +420 732 811 042 dagmar.cemusova@seznam.cz

Mírové sídliště 91/IV 463 43

Český Dub